Obrovské poděkování!!

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, žákům i rodičům za příspěvky do sbírky na operaci a rehabilitaci Míši Čermáka z Dolní Moravy. Díky všem dárcům se podařila ve škole vybrat úžasná částka 36 500,- Kč!!

Ještě jednou děkujeme za Míšu a jeho rodinu! 

                                            Vedení školy 

 

Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,

 

    vítáme Vás na webových stránkách králické základní školy.

   Myslíme si, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, využijte, prosím, rubriku „Napište nám“. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

     Dobře si uvědomujeme, že škola by měla být zajímavá a otevřená pro všechny. Měla by poskytovat co nejpestřejší příležitosti a možnosti uplatnění pro děti všech věkových kategorií, rozdílného nadání a různých zájmů. Proto jsme si jako motivační název školního vzdělávacího programu zvolili DUHOVÁ ŠKOLA.

 

 

     Naše škola nemá ve svých možnostech specifikovat se v určité konkrétní oblasti vzdělávání. Vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Při tvorbě ŠVP jsme se snažili využít možností, které nám nabízí prostředí, ve kterém žijeme. Snažíme se využít přírodních podmínek v okolí města, které jsou velmi vhodné pro sport, proto jsme zařadili do výuky kromě lyžařských kurzů (sjezdové i běžecké lyžování) také kurzy cyklistický a turistický. Naším cílem je nabídnout dětem další možnosti volnočasových aktivit (zájmové kroužky, projekty apod.).

      Snažíme se navázat na dobré tradice školy, rozvíjet dál naše silné stránky a napravovat případné nedostatky.

 Mgr. Vlastimil Kubíček, ředitel

 

 

TOPlist

Menu

Kde nás najdete

GPS:

N 50°04'57.04" 
E 16°45'33.45"

http://www.mapy.cz/s/dAtD