Drobečková navigace

ÚVOD > STRUKTURA ŠKOLY

Ředitel školy: 

Mgr. Vlastimil Kubíček

 

 I. stupeň - "Žlutá škola"

Budova prvního stupně

      Výuka žáků 1. stupně probíhá v budově na ulici 5. května. 

     Kromě prostorných kmenových učeben jsou žákům a pedagogům k dispozici moderní jazyková učebna pro 24 žáků a počítačová učebna celkem s 20 počítači, projektorem a ozvučením. Všechny kmenové učebny prvního stupně jsou také vybaveny interaktivní tabulí a připojením k internetu.

  

Pedagogičtí pracovníci I. stupně ZŠ:

 

 Zástupce ředitele:

Mgr. Radmila Vavrušová

 Třídní učitelé:

 

            Mgr. Jarmila Reichlová, Mgr. Jana Juránková - I.A

            Mgr. Jitka Tomanová - I.B

            Mgr. Dana Švédová - II.A

            Mgr. Petra Vostrčilová II.B

Mgr. Helena Makarová - III.A

Mgr. Michaela Bajtová - III.B

            Mgr. Helena Strnadová - IV.A

            Mgr. Jana Severýnová - IV.B

            Mgr. Iva Štěpánová - V.A

            Mgr. Hana Šulcová - V.B

 

  Učitelé bez třídnictví na I.stupni:

Mgr. Hana Hošková

Mgr. Klára Tomanová

Ing. Petr Marek

 

 

II. stupeň - "Bílá škola"

Budova druhého stupně

     Výuka žáků 2. stupně probíhá v pěti pavilonech areálu v Moravské ulici.

    Kromě svých kmenových učeben zde mají žáci k dispozici odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, dvě pracovny výpočetní techniky, pracovnu výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku a moderně vybavenou dílnu.

    
 

Pedagogičtí pracovníci II. stupně ZŠ:

 

 Zástupce ředitele: 

Mgr. Šárka Pohanková

 Třídní učitelé:

Mgr. Iva Soukalová - VI.A

Mgr. Ivana Kalousová - VI.B

Ing. Petr Marek - VII.A

Mgr. Ilona Hannichová - VII.B

Mgr. Iveta Kubíčková - VII.A

Mgr. Dušan Krabec - VIII.B

Mgr. Tereza Maixnerová - IX.A

Mgr. Zdenka Kolbová - IX.B

 

 

 Učitelé bez třídnictví:

Elena Bílá

Mgr. Šárka Pohanková

Mgr. Klára Tomanová

Mgr. Renata Adolfová

PaedDr. Ladislav Krsek

Mgr. Mira Dušková

Mgr. Hana Hošková

 

 Výchovný poradce: 

Mgr. Iveta Kubíčková

 

 Školní metodik prevence: 

Mgr. Zdenka Kolbová

 

 

Školní družina - "Bílá škola"

      Školní družina je rozdělena do 4 oddělení a má všechny své třídy v přízemí druhého a třetího pavilonu v budově školy v ulici Moravská.

1. oddělení - Jana Kyllarová

2. oddělení - Mgr. Klára Tomanová

3. oddělení - Monika Kubínová

4. oddělení - Martina Malá