Drobečková navigace

ÚVOD > PORADENSTVÍ > Prevence rizikového chování > Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

 

Primární prevence rizikového chování u žáků směřuje zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 

  1. agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  2. záškoláctví,
  3. závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  4. rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
  5. spektrum poruch příjmu potravy,
  6. negativní působení sekt,
  7. sexuální rizikové chování,

 

      V naší škole je organizována tzv. primární prevence, která zahrnuje veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny s rizikovým chováním.

     Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém přednášek, seminářů a dalších cílených aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s žáky školy.

     Dále pracujeme v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat zájmové a sportovní aktivity v rámci školní výuky a v zájmových kroužcích. 

Aktuality

prapor.gif

http://www.rodicevitani.cz/profil-skoly/?id=547

http://klickevzdelani.cz/

EU-flag-LLP-CS-01.jpgOP VK.jpglogo Buhler ŽamberkQRcode - kontakty.png