Telefon "Bílá škola": +420 605 230 365
Telefon "Žlutá škola": +420 778 541 108
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Obecné informace

Vážení rodiče,

ZŠ Králíky má své školní poradenské pracoviště. Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků:

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Iveta Kubíčková, vedoucí ŠPP

e-mail: kubickova.gazs@iskola.cz

konzultační hodiny:  úterý 15:00 – 15:45 hod.

hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Koordinace péče o žáky se SVP( speciálními vzdělávacími poruchami)
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

 

Metodička prevence

Mgr. Zdenka Kolbová

e-mail:  kolbova.gazs@iskola.cz

konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30 hod.

hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikového chování.
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů.
 • Zajištění a realizace preventivních programů ve všech třídách
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

 

Speciální pedagog

Mgr. Jana Juránková

e-mail: jurankova.gazs@iskola.cz

konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:30 hod.

hlavní úkoly:

 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory

Pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Krizový plán při řešení projevů rizikového chování žáků

 

Informace pro vycházející žáky

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

Co vás čeká během deváté třídy?

říjen - "Burza škol" v České Třebové

říjen - leden – prezentace středních škol

listopad – přihlášky na talentové školy

listopad až leden – dny otevřených dveří na středních školách

leden – přijímačky na školách s talentovými zkouškami

únor – vyplňování přihlášek

březen - výdej zápisových lístků

konec února / začátek března – odevzdávání přihlášek (1. kolo)

duben – přijímací řízení (1. kolo), při neúspěchu – následuje 2. kolo

Připomínáme také důležitost vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, známky se uvádí na přihlášky.

Zajímavé internetové odkazy:

KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese

Atlas školství

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2
Zrušení zápisu do 1.ročníku
3
Zrušení zápisu do 1.ročníku
4
Zrušení zápisu do 1.ročníku
5
Zrušení zápisu do 1.ročníku
6
Zrušení zápisu do 1.ročníku
7
Zrušení zápisu do 1.ročníku
8
Zrušení zápisu do 1.ročníku
9
Zrušení zápisu do 1.ročníku
10
Zrušení zápisu do 1.ročníku
11
Zrušení zápisu do 1.ročníku
12
Zrušení zápisu do 1.ročníku
13
Zrušení zápisu do 1.ročníku
14
Zrušení zápisu do 1.ročníku
15
Zrušení zápisu do 1.ročníku
16
Zrušení zápisu do 1.ročníku
17
Zrušení zápisu do 1.ročníku
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3