Telefon "Bílá škola": +420 605 230 365
Telefon "Žlutá škola": +420 778 541 108
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Obecné informace

Vážení rodiče,

ZŠ Králíky má své školní poradenské pracoviště. Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků:

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Iveta Kubíčková, vedoucí ŠPP

telefon: +420 778 541 105

konzultační hodiny:  čtvrtek 15:00 – 15:30 hod.

hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Koordinace péče o žáky se SVP( speciálními vzdělávacími poruchami)
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

 

Metodička prevence

Mgr. Jana Severýnová

telefon: +420 778 972 302

konzultační hodiny: čtvrtek 15:00 – 15:30 hod.

hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikového chování.
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů.
 • Zajištění a realizace preventivních programů ve všech třídách
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

 

Speciální pedagog

Mgr. Jana Juránková

konzultační hodiny: úterý  14:00 – 15:00 hod.

hlavní úkoly:

 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory

Pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra

Minimální preventivní program 2023/2024

Program proti šikanování

Krizový plán při řešení projevů rizikového chování žáků

Pardubický kraj mapa pomoci

 

Informace pro vycházející žáky

 

Níže umístěný odkaz Vám umožní získat informace o způsobu podávání přihlášek na střední školy a učiliště.

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

 

 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

Co vás čeká během deváté třídy?

říjen - "Burza škol" v České Třebové

říjen - leden – prezentace středních škol

listopad – přihlášky na talentové školy

listopad až leden – dny otevřených dveří na středních školách

leden – přijímačky na školách s talentovými zkouškami

únor – vyplňování přihlášek

březen - výdej zápisových lístků

konec února / začátek března – odevzdávání přihlášek (1. kolo)

duben – přijímací řízení (1. kolo), při neúspěchu – následuje 2. kolo

Připomínáme také důležitost vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, známky se uvádí na přihlášky.

Zajímavé internetové odkazy:

KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese

Atlas školství

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4