Telefon "Bílá škola": +420 605 230 365
Telefon "Žlutá škola": +420 778 541 108
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada při ZŠ Králíky

 

Dne 29.3.2012 se ke svému prvnímu jednání sešla Školská rada (dále ŠR), tehdy ještě při Gymnáziu a základní škole Králíky.

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady:

  1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2